ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
LINE: @rama1989
dot


Sieve_Brass article

 การเลือกใช้ตะแกรงร่อนเพื่อคัดแยกขนาดอนุภาคต่างๆนั้น จำเป็นต้องเลือกตะแกรงร่อนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ซึ่งยี่ห้อ Endecotts  เป็นบริษัท ที่มีประสบการณ์ด้านตะแกรงร่อนมายาวนานกว่า 60 ปี สิ่งสำคัญคือ จะต้องเป็นตะแกรงร่อนที่ผลิตภายใต้มาตรฐานของจากสถาบันมาตรฐานชั้นนำของทั่วโลกรับรอง เช่น ผลิตตามมาตรฐาน ISO: 3310-1 หรือ ผลิตตามมาตรฐาน  ASTM E:11 และผลิตตามมาตรฐาน BS: 410-1 และมีเพียงบริษัท Endecotts จำกัด ของประเทศ อังกฤษ เท่านั้น ที่สามารถผลิตให้ได้ครบทุกระบบ ทั้ง 3 มาตรฐาน จนถึงล่าสุดนี้ สถาบันมาตรฐาน UKAS ได้ให้การรับรองว่า มาตรฐาน BS:410-1เทียบเท่า มาตรฐาน ISO:3310-1

- ตะแกรงร่อนมาตรฐานแบบลวดสาน  โครงรอบตะแกรงทำด้วยทองเหลืองโดยที่เส้นลวดกรองทำจาก Stainless Steel # 316 

-ตะแกรงร่อนมาตรฐานแบบเจาะรูด้วยเครื่อง ทำด้วยทองเหลืองลักษณะรูเจาะผ่านมีทั้งแบบรูกลม,รูรี และรูสี่เหลี่ยม การใช้งานเพื่อคัดขนาดอนุภาคที่ต้องการได้ตาม รูปลักษณะของรูตะแกรงแต่ละแบบ ทั้งนี้ อนุภาคบางชนิดจะมีรูปทรงเพียง 2 มิติ จึงจำเป็นต้องใช้ตะแกรงร่อนเฉพาะแบบ เพื่อให้ได้อนุภาคของที่ผ่านรูมีรูปทรงตามแบบเดิม เช่น อนุภาคที่มีลักษณะกลมรี,หรือกลมเรียวยาวจำเป็นต้องร่อนด้วยตะแกรงรูกลมเท่านั้น อนุภาคที่ได้จะมีรูปร่างทรงกลม ส่วนอนุภาคที่มีรูปทรงหลายมิติ จะไม่สามารถผ่านรูได้

มีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3", 8" ถึง18"ตามมาตรฐาน ASTME:11หรือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม,100 มม,150 มม, 200 มม, 250 มม, 300 มม, 315 มม, 400 มม, และ 450 มม. ตามมาตรฐาน BS 410-1/ISO 3310-1  และยังมีแบบสูงครึ่งหนึ่ง (Half Height) เพื่อเพิ่มจำนวนขนาดตะแกรงร่อนที่ต้องการร่อนได้มากขึ้นในกรณีที่วางซ้อนกันจะได้ถึง16 ชั้น(16ตัวอย่าง)วางบนเครื่องเขย่าตะแกรงร่อน     

      

    

    ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตะแกรง

Test Sieve article
ตะแกรงลวดสานสแตนเลส wiremesh article
ตะแกรงลวดเชื่อม -อาร์ค article
ตะแกรงลวดสานสแตนเลส -Double ลวดตรง article
ตะแกรงเจาะรู article
ตะแกรงฉีก 15A article
ตะแกรงฉีก article
ตะแกรงฉีก รีดแบน article
ตะแกรงลวดสานสแตนเลส Intermediate ลวดหยัก
ตะแกรงเหล็กร่อนหิน High Tensile article
ตะแกรงยูสแตนเลส
ตะแกรงขัดขาว article
เครื่อง Shaker M100 article
เครื่อง Shaker OCTAGON article
เครื่อง Shaker Powermatic
เครื่อง Shaker EFL2000Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท รุ่งอรุณแมชชีนเนอรี่(1989)จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 73/24-25 เขต :  ราชเทวี แขวง : ถนนเพชรบุรี
จังหวัด :กรุงเทพฯ     รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์โทร :  02-2143647, 02-2162342-3, 02-2142953    
เบอร์โทรสาร :  02-2159885, 02-2162344-5    
มือถือ :  081-9349199
อีเมล : rungarune1989@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rama1989.com