ตะแกรงฉีกรีดแบน

 

ตะแกรงยืดรีดแบน Expanded Metal 

เป็นแผ่นเหล็ก(สแตนเลส) ที่ถูกทำให้เป็นรูในขั้นต้นแล้วทำการฉีกหรือยืดออกให้เป็นรูปตาข่ายข้าวหลามตัด เช่นเดียวกับตะแกรงยืดขั้นต้น แต่ได้มีการนำไปรีดแบนเพื่อใช้ต่างวัตถุประสงค์ในแต่ละอุตสาหกรรม

 ขนาดมาตรฐาน 4ฟุตx8ฟุต และ ขนาดม้วนหน้ากว้าง 2 ฟุต x ความยาวต่อม้วน 20 ฟุต 

  • Material: เหล็ก, เหล็กซิงค์, อลูมิเนียม และ สแตนเลส