เกี่ยวกับเรา


บริษัทรุ่งอรุณแมชชีนเนอรี่(1989)จำกัด

เริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี 2532 บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นผู้นำเข้าสินค้า และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในส่วนของอะไหล่เครื่องจักร Machinery parts หรือ Machine tools หลากหลายกลุ่มสินค้าในทุกประเภทงานอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าเสมอมา โดยทุกประเภทสินค้าที่บริษัทฯเสนอให้ลูกค้าล้วนแต่เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล


เรามุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐาน

ของงานอุตสาหกรรมของเรา พัฒนาทักษะ และความรู้ของพนักงาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใจ และตอบสนองต่อลูกค้าด้วยความถูกต้องและตรงตามเวลา เราตระหนักถึงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของลูกค้าที่จะได้รับ ดังนั้นเราจึงทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงสุด