โซ่

 

CHAIN โซ่ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ

  • PIN , Pin act as chain bearing members to recieve shearing and bending force when load is applied to chain. Therefore, pins must have high strenght and toughness as well as resistance to wear.
  • Link Plate, The chain link plate act as the main tension members when loaded is applied to chain. As such, link plate must have maximum strenght and resistance to fatigue to with-stand demanding conditions of heavy, pulsating, and shock loads.
  • Roller, The rollers act as shock absorbing members to protect other component parts when chain engage with sprocket teeth, thus must have toughness with proper surface hardness
  • Bushing, The bushing act as chain bearing members along with pins. Bushing have particularly high wear resisting properties together with proper strenght and toughness.

  

 

โซ่ (Roller chain) :

  • สามารถเลือกใช้โซ่ได้ทั้งแบบโซ่มาตราฐาน(Standard Roller Chain) และแบบติดปีก (Standard Roller Chain Attachment)                 
  • ทางบริษัทมีโซ่ให้เลือกตามมาตราฐาน อังกฤษ ( BS = 04B, 05B,....., 32B ) และ อเมริกา ( ANSI = 25, 35,....., 240 )
  • มีโซ่ให้เลือกทั้งแบบแถวเดียว (Simplex), สองแถว (Duplex) และสามแถว (Triplex) หรือมากกว่า
  • นอกเหนือจากโซ่ตามมาตราฐานแล้วทางบริษัทเรายังมีโซ่ ติดปีก และรับทำโซ่พิเศษตามตัวอย่างหรือตามแบบของทางลูกค้า