ตะแกรงยูสแตนเลส

 

Knitted medias wire cloth ตะแกรงยูสแตนเลส 

ใช้สำหรับอุปกรณ์การกรอง เช่นการแยกก๊าซและของเหลว การแยกก๊าซและน้ำ และการแยกน้ำมันและน้ำ หรือใช้ทำในตัวกรองอากาศในเครื่องยนต์เช่นรถหรือรถแทรกเตอร์ และถูกใช้สำหรับการปิดผนึกการดูดซึมแรงกระแทก (โช้คอัพ) การลดเสียงรบกวนและไอเสียของก๊าซไอเสียในชิ้นส่วนยานยนต์