ตะแกรงลวดสาน หยัก

 

ตะแกรงลวดสานหยัก INTERMEDIATE CRIMP WEAVE 

ลักษณะของตะแกรงที่เกิดจากการทอลักษณะนี้ ลวดจะเป็นลายหยักเป็นการทอช่องให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตะแกรงชนิดนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับงานปานกลางและเบา เป็นงานลักษณะการขูดขีดต่ำ ลักษณะของลวดจะถูกทำขึ้นเป็นลอนหยักก่อนที่จะสานขัดกันขึ้นลง ด้วยการที่ลักษณะลวดเป็นลวดหยักจึงไม่เหมือนและไม่ใช่การสานขัดไปมาเหมือนแบบ Double Crimp Weave ขนาดของลวดและขนาดของช่องขึ้นอยู่กับทางลูกค้าเป็นผู้กำหนด ทางบริษัทสามารถรับสั่งทำตามขนาดที่ต้องการได้ (โดยมากจะมีขนาดของลวด กับขนาดความโตของช่องที่สัมพันธ์กันอยู่แล้ว) 

วัตถุดิบ (Material): เหล็กชุบสังกะสี, สแตนเลสเกรด 304, และสแตนเลสเกรด 316 (กรณีมีจำนวน และมีลวด supply ในประเทศ)