ตะแกรงลวดสาน -ลวดตรง

ตะแกรงลวดสานสแตนเลส - ลวดตรง DOUBLE WEAVE

เป็นการทอช่องให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (สามารถทำช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้เช่นกัน) ตะแกรงชนิดนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับการคัดแยกวัตถุที่มีความจำเป็นกับขนาดที่ต้องเท่ากัน  ลักษณะของลวดจะสานขัดกันขึ้นลง จะไม่ใช่ลวดหยั หรือมีการขึ้นลอนเหมือนแบบ Intermediated Crimp Weave

 

ขนาดของลวดและขนาดของช่องขึ้นอยู่กับทางลูกค้าเป็นผู้กำหนด ทางบริษัทสามารถรับสั่งทำตามขนาดที่ต้องการได้ (โดยมากจะมีขนาดของลวด กับขนาดความโตของช่องที่สัมพันธ์กันอยู่แล้ว) สามารถสั่งพับขอบ (HOOK) โดยแบบมีขอบ หรือ พับแล้วหุ้มด้วยเหล็กชุบสังกะสี

 

วัตถุดิบ (Material): เหล็กดำ, เหล็กชุบสังกะสี, สแตนเลสเกรด 304, และสแตนเลสเกรด 316 (กรณีมีจำนวน และมีลวด supply ในประเทศ)

  • Material: Stainless Steel Wire, Steel Wire
  • Woven type: Single crimped plain weave, 
    Double crimped plain weave, Single crimped diagonal weave, Double crimped diagonal weave