มู่เล่ย์สายพานไทมมิ่ง

 

มู่เล่ย์ไทม์มิ่ง (Timing Pulleys)

มู่เล่ย์ที่ใช้กับสายพานไทม์มิ่งทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสายพานยางดำหรือสายพานเนื้อโพลียูรีเทน จุดสำคัญที่สุดของมู่เล่ย์ไทม์มิ่ง คือ มาตรฐานการผลิต ซึ่งจะทำให้ฟันของมู่เล่ย์มีรูปร่างและขนาดที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลของฟันชนิดต่างๆ อันมีผลต่ออายุการใช้งานของสายพานที่จะนำมาใช้คู่กับมู่เล่ย์ตัวดังกล่าว

มีหลายประเภท : 

  • Timing XL L H
  • HTD 5M 8M 14M
  • T5 T10 AT5 AT10
  • และผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ Made to order