มู่เล่ย์แบบตัน

 

มู่เล่ย์แบบตัน

ขนาดเริ่มต้นที่ 2" ไปจนถึง 24" โดยที่มีจำนวนร่อง เริ่มต้นที่ 1ร่อง ไปจนถึง 6ร่อง หรือ มากกว่าซึ่งสามารถสั่งทำได้

การจะสั่งซื้อ สิ่งที่ควรแจ้งเบื้องต้นคือ

1. ความโตของพู่เล่ย์ เริ่มที่ 2"

2. จำนวนร่องที่จะใช้ 1 ร่อง ขึ้นไป

3. ประเภทสายพานที่ใช้ ร่อง A , B หรือ C