ยอยสลัก

 ยอยสลักยูริเทน ยอยสลักยางแก้ว และยอยสลัก CL (Flexible Shaft Coupling)

โดยมีขนาดเริ่มต้นที่ 4.1/2" ถึง 25" สามารถขายยกชุด หรือขายแยกเฉพาะอะไหล่ บุชยาง กับสลักได้

-KENTEC Pin and bush coupling size FCL160(6")
-Material Cast Iron Steel FC25
-Max bore 45 mm.
-Torque rating 130 Nm
-Max speed 4,000 rpm.
-Easy installation and no maintenance
-Easy replacement of parts
-Absorb shock load and vibration