ลูกกระพ้อ

ลูกกระพ้อใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลัก

ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ เช่น เมล็ดพืช ข้าวเปลือก ข้าวสาร อาหารสัตว์ ปุ๋ย เกลือ
ทราย สารเคมี และอื่นๆ

 วัตถุดิบ : เหล็ก มีคุณสมบัติ ใช้สำหรับงานหนัก แข็งแรง ทนทาน

 วัตถุดิบ : สแตนเลส มีคุณสมบัติ ใช้สำหรับงานหนัก แข็งแรง ทนทาน

สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาด กว้าง ยาว ลึก หนา