ลูกปืนกันรุนเม็ดกลม

 

 Thrust Ball Bearing ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม

  • ลูกปืนกันรุนเม็ดกลม รับแรงทิศเดียว
    • 511xx, 512xx, 513xx, 514xx
  • ลูกปืนกันรุนเม็ดกลม รับแรงสองทิศทาง
    • 522xx, 523xx
  • ลูกปืนกันรุนเม็ดกลม พร้อมแหวนรองตัวเสื้อผิวโค้ง
    • 532xx, 533xx