ลูกปืนกันรุนเม็ดโค้ง

 

 

Spherical Roller Thrust Ball Bearing ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้ง

  • ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้ง
    • 292xx, 293xx, 294xx