ลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

 

Cylindrical Roller Bearing ลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

 • ลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว ชนิดแหวนในมีหน้าแปลนสองด้าน
  • N 2xx, N 3xx
 • ลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว ชนิดแหวนในมีหน้าแปลนด้านเดียว
  • NJ 2xx, 22xx, 23xx, 3xx, 4xx
 • ลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว ชนิดแหวนนอกมีหน้าแปลนสองด้าน
  • NU 2xx, 3xx, 4xx, 10xx, 22xx, 23xx
 • ลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว ชนิดแหวนนอกมีหน้าแปลนสองด้าน แหวนในมีหน้าแปลนหนึ่งด้าน และแหวนกันรุนถอดได้หนึ่งด้านETC.
  • NUP 2xx, 3xx, 22xx, 23xx
 • ETC