ลูกปืนเม็ดเข็ม

 

Needle Roller Ball Bearing ลูกปืนเม็ดเข็ม

 • ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบดอรว์นคัพปลายเปิด
  • HK, BK
 • ตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมหน้าแปลนและมีวงแหวนใน
  • NA22xx, 48xx, 49xx, 69xx, NKI, NKIS
 • ตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมหน้าแปลน และไม่มีวงแหวนใน
  • NK, NKS
 • ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรวมกับตลับลูกปืนเม็ดกลม รับแรงทิศทางเดียว
  • NKIA
 • ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรวมกับตลับลูกปืนเม็ดกลม รับแรงสองทิศทาง
  • NKIB
 • ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรวมกับตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน
  • NKX
 • ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรวมกับตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน พร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์
  • NX
 • ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรวมกับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกกันรุน
  • NKXR