ลูกปืนเม็ดเม็ดเรียว

 

Tapered Roller Bearing ลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว

  • ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว
    • 302xx, 303xx
    • 313xx
    • 320xx, 322xx, 323xx
    • 330xx, 331xx, 332xx