วิธีการชำระ

ชื่อบัญชี บจก. รุ่งอรุณแมชชีนเนอรี่(1989)
เลขบัญชี 259-2-36843-3
สาขาถนนเทพารักษ์

ชื่อบัญชี บจก. รุ่งอรุณแมชชีนเนอรี่(1989)
เลขบัญชี 011-0-05888-0
สาขาบางลำพู


หากท่านชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระ พร้อมระบุชื่อบริษัทฯ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
มายัง " ฝ่ายการเงิน " โดยสามารถแจ้งได้ที่ :

Line id
@rama1989

Fax
02-215-9885

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่ต้องได้รับแจ้งเอกสารหลักฐานการชำระเงินก่อนการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง ***

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
บริษัท รุ่งอรุณแมชชีนเนอรี่(1989) จำกัด
ที่อยู่ 73/24-25 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105532059992