สายพานผ้าใบแบน

 

สายพานแบบส่งกำลัง-สายพานผ้าใบแบน

*** สายพานรุ่นผลิตใหม่ ปัจจุบันจะไม่ทาสีแดงคาด เนื่องจากเครื่องจักรรุ่นใหม่สามารถ ผลิตสายพานได้แบบไม่เห็นรอยต่อ ไม่ต้องนำสีแดงมาทาปิดรอยต่ออีกต่อไป ***

 

ใช้ในงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ ฉุดเพลาในอุตสาหกรรมโรงสีข้าว

ชนิดของสายพาน มีตั้งแต่ #1 - #4 ซึ่งจะแตกต่างกันที่ชนิดของผ้าฝ้าย (Oz) , ค่าความต้านทานแรงดึงขาดก็จะต่างกัน, ชั้นผ้าตั้งแต่ 3-10 ชั้น (ชั้นผ้าคือความหนา) ความยาวสูงสุดต่อม้วนอยู่ที่ 100-110 เมตรต่อม้วน