สายพานลำเลียงเรียบดำ

 

สายพานลำเลียงเรียบดำ

ใช้ลำเลียงวัสดุต่างๆในแนวราบ และสามารถลำเลียงวัสดุบางชนิดในแนวลาดชันไม่เกิน 30 องศา

ความหนาของสายพานขึ้นอยู่กับ

  • ชนิดของวัสดุลำเลียง
  • ขนาดของวัสดุ
  • ความเร็วในการขนถ่าย
  • ชนิดของผิวยาง
  • สภาวะการใช้งาน