สายพานไทมมิ่ง HTD

 

TIMING BELTS TYPE: HTD 3M, 5M, 8M ,and 14M

ข้อแตกต่างคือลักษณะฟันจะเป็นฟันกลม แต่ STS หรือ STD จะเป็นฟันเหลี่ยม

The HTS tooth profile corresponds to the HTD profile.

Belt Construction

  1. Chloprene rubber backing
  2. Fibreglass tensile cord
  3. Chloroprene rubber teeth
  4. Nylon fabric