เฟืองมีดุม

 

เฟืองโซ่มีดุม TB Type

  • เริ่มตั้งแต่เฟืองที่ใช้กับโซ่ เบอร์ 25 จนถึง เบอร์ 120 มาตรฐาน
  • ตั้งแต่เบอร์ 120 ขึ้นไปเป็นงานสั่งทำ
  • รวมถึงมีเฟือง BS Standard 04B, 05B, 06B, และ 08B ขึ้นไป
  • บริษัทสั่งนำเข้าเฟืองเฉพาะเกรด A เป็นเหล็ก S45C ชุบแข็งปลายฟัน
  • กรณีเฟืองสั่งทำ ทางบริษัท ใช้เหล็ก S45C ชุบแข็งปลายฟันเช่นกัน
  • ตัวอย่าง Brand สินค้าคุณภาพจากญี่ปุ่น KANA, KIS