เฟืองมีดุม 2 ชั้น

 

เฟืองมีดุม 2 ชั้น

 

เฟืองโซ่มีดุม TB Type x 2ชั้น

  • เฟืองที่ใช้กับโซ่ เบอร์ 25 จนถึง เบอร์ 160
  • เฟืองสองชั้นต้องสั่งทำ ไม่มีการเก็บ STOCK
  • ระยะเวลาการสั่งทำที่ 10-15 วันมาตรฐาน
  • การสั่งทำ ทางบริษัท ใช้เหล็ก S45C ชุบแข็งปลายฟันเช่นกัน