เฟืองแผ่นเรียบ

 

เฟืองโซ่แผ่นเรียบไม่มีดุม TA Type  

  • เฟืองที่ใช้กับโซ่ เบอร์ 25 จนถึง เบอร์ 160
  • วัสดุที่ใช้เหล็กเกรดต่างประเทศ S45C + พร้อมชุบแข็งปลายฟัน ตามต้องการ