โซ่ห่วง

โซ่ห่วง  

 • วัตถุดิบ สแตนเลสเกรด 304
  • ขนาดตั้งแต่ 3 มิลขึ้นไป
  • ห่วงเป็นรูปตัววี
  • ขายตามความยาวคิดราคาเป็นเมตร
 • รวมถึงวัตถุดิบที่เป็นเหล็กชุบ
  • ขนาดจะเป็นหุน เริ่มที่ 1/8" จนถึง 1/2"
  • ห่วงเป็นรูปตัววี
  • ขายเป็น กก. (ขายยกม้วนอย่างเดียว ชั่งน้ำหนักทุกครั้งที่มีการขาย)