ตะแกรงขัดขาว

 

ตะแกรงขัดขาว

ใช้สำหรับงานในโรงสี สำหรับเครื่องขัดมัน ขัดเงา เพื่อตกแต่งผิวข้าวให้มีความมันเพิ่มขึ้น พร้อมเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความขาวให้กับข้าวเช่นกัน

ขนาดของรู

0.8x15mm. 0.8x20mm. 0.8x25mm. 0.8x27mm.
0.8x30mm. 0.8x35mm. 0.9x15mm. 0.9x20mm.
0.9x25mm. 0.9x30mm. 0.9x35mm. 1.0x15mm.
1.0x20mm. 1.0x25mm. 1.1x35mm. 1.3x30mm.
1.4x15mm. 1.6x28mm.    

 

Material ที่ใช้

  1. เหล็กขาว ความหนาตั้งแต่ 0.80mm ขึ้นไป
  2. สแตนเลส ความหนาตั้งแต่ 0.80mm ขึ้นไป