ตะแกรงร่อนทองเหลือง

 

ตะแกรงร่อนทองเหลือง มาตรฐาน ASTM E:11 และมาตรฐาน BS:410-1/ ISO:3310-1

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายตะแกรงร่อนทองเหลืองเพื่อคัดแยกขนาดอนุภาคต่างๆ ยี่ห้อ Endecotts ผลิตตามมาตรฐาน ISO: 3310-1 หรือ ผลิตตามมาตรฐาน  ASTM E:11 และผลิตตามมาตรฐาน BS: 410-1 และมีเพียงบริษัท Endecotts จำกัด ของประเทศอังกฤษ เท่านั้น ที่สามารถผลิตให้ได้ครบทุกระบบ ทั้ง 3 มาตรฐาน จนถึงล่าสุดนี้ สถาบันมาตรฐาน UKAS ได้ให้การรับรองว่า มาตรฐาน BS:410-1เทียบเท่า มาตรฐาน ISO:3310-1

มีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3", 8" ถึง18"ตามมาตรฐาน ASTME:11หรือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม,100 มม,150 มม, 200 มม, 250 มม, 300 มม, 315 มม, 400 มม, และ 450 มม. ตามมาตรฐาน BS 410-1/ISO 3310-1  และยังมีแบบสูงครึ่งหนึ่ง (Half Height)