Jaw Coupling

 

MARTIN JAW COUPLING

ใช้ได้กับงานทั่วไป รองรับการเยื้องศูนย์ปรกติและลดความรุนแรงของ shock loads ทนทานต่อน้ำมันและสิ่งสกปรก ไม่ต้องการสารหล่อลื่น

คุณสมบัติ
- วัสดุทำจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง
- ผิวชิ้นงานเรียบ เนื่องจากทำ machining ทุกส่วน
- ราคาประหยัด ใช้งานได้หลากหลาย
- สามารถรองรับ Shock load และแรงสั่นสะเทือนได้ดี
- ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น